هنرهای تجسمی

گزارشی از نمایشگاه آثار متأخر بهنام جلالی‌‌جعفری

نمایشگاه پنجگاه در گالری هفت ثمر  مجموعه‌‌ای از آثار هنرمند نقاش “بهنام جلالی‌‌جعفری” در گالری “هفت ثمر” به نمایش گذاشته شده…

تصویرسازانی که کرونا از ما گرفت

مروری بر هنرمندان فوت شده در اثر کرونا   از دست رفتن جان هر انسان، بی‌‌شک ضایعه‌‌ای غمبار- نه تنها برای…

تعلیق حس و عقل؛ نگاهی بر آثار مهدی طالعی نیا

بهنام جلالی جعفری  رولان بارت در کتاب “اسطوره‌‌های امروز” می‌‌نویسد؛ چیزی که باید در جستجوی آن باشیم این است: “آشتی میان…

هنر انقلابی و انقلاب هنری؛ با نگاهی به آراء هانا آرنت دربارۀ انقلاب ها

فرزاد میرحمیدی تعلق تاریخی بیشتر انقلاب ها به دوران مدرن و خصوصیات فرهنگی- اجتماعی هر یک از آنها، اشتراکات و افتراقات…