ادبیات مقاومت و شعر پایداری

ادبیات مقاومت و شعر پایداری   پاسخ به این پرسش که ادبیات مقاومت چیست؟ می‌‌تواند سهل و ممتنع و از نظر نوع…

ادبیات مقاومت و شعر پایداری

ادبیات مقاومت و شعر پایداری   پاسخ به این پرسش که ادبیات مقاومت چیست؟ می‌‌تواند سهل و ممتنع و از نظر نوع…

گذشته در گذشته نمی‌‌ماند

مروری بر آثار ادبی متأثر از کودتای 28 مرداد فرزاد میرحمیدی کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد مصدق، از…

نیم نگاهی به مسئله فروغ

“چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است” سید نعمت الله عبدالرحیم زاده   “چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک…

خوانش یک متن؛ نگاهی به رمان دُن آرام

این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از: Stavan R Christian, Book Review of Mikhail Sholokhov’s And Quiet Flows The Don ;…

دوگانه ای روایی- داستانی؛ نگاهی به اولین رمان علیرضا قزوه

فرزاد میرحمیدی   “برادر انگلستان”، اولین رمان بلند علیرضا قزوه، یک دوگانۀ روایی- داستانی است که با وجود تم و درونمایۀ ساده…

شبیه سازی و بی‌‌سلیقگی در زدن حرف‌‌های بزرگ؛ نگاهی به رمان برگزیدۀ یازدهمین جایزۀ ادبی جلال آل‌‌احمد

فرزاد میرحمیدی با همۀ جوایز و امتیازاتی که تا به امروز شامل حال رضا امیرخانی و آثارش شده‌‌اند¹، خواندن داستان‌‌ها و…

از میان کلمات و خون؛ نگاهی به آخرین اثر محمود دولت آبادی

فرزاد میرحمیدی “طریق بسمل شدن”، مانند دیگر رمان های محمود دولت آبادی، مضمونی تاریخی- اجتماعی دارد. وضعیت انسان (به ویژه انسان…